iPRD loại 2, 1P/1P + N, 230V, Draw-out

iPRD loại 2, 1P/1P + N, 230V, Draw-out

Số cực  imax (kA) (8/20µs) Mã hàng
1P 8kA A9L08100
1P 20kA A9L20100
1P 40kA A9L40100
1P 65kA A9L65101
1P+N 8kA A9L08500
1P+N 20kA A9L20500
1P+N 40kA A9L40500
1P+N 65kA A9L65501

Mô tả

Thiết bị trống sét lan truyền.

You've just added this product to the cart: