Easy9 RCCB 2P/4P [ Ac type]

Easy9 RCCB 2P/4P [ Ac type]

Dòng điện Mã hàng Mã hàng mới
30mA 2P
25A EZ9R36225
40A EZ9R36240
63A EZ9R36263
30mA 4P
25A EZ9R34425 EZ9R36425
40A EZ9R34440 EZ9R36440
63A EZ9R34463 EZ9R36463
300mA 4P
40A EZ9R64440 EZ9R64440
63A EZ9R64463 EZ9R64463

Mã: EZ9R36225 Danh mục:

Mô tả

Cách lựa chọn SPD

Cách lắp đặt SPD

You've just added this product to the cart: