Dây điện thoại và báo cháy

Dây điện thoại và báo cháy

Mã: NTV405 Danh mục:
Mã số Diễn giải Đường kính
lõi đồng (mm)
Đường kính
lớp vỏ bảo vệ (mm)
Vỏ PVC chống cháy(mm)
NTV405 Dây điện thoại nhiều sợi 4 core 0.5mm
Chiều dài: 200m/cuộn
Màu trắng/đen
0.5 CCA PVC PVC