Bộ hẹn giờ 24H CCT15101

Bộ hẹn giờ 24H CCT15101

Bộ hẹn giờ analog 24h, 1 kênh, 16A, pin dự trữ 24H(pin tự sạc)